تهران، بلوار میرداماد غربی، کوچه دفینه، پلاک 4، طبقه 3، واحد 6

با دفتر مرکزی تماس بگیرید: 19 - 88773116 - 021

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

با کارخانه تماس بگیرید: 40 - 34383238 - 081

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

ژئوتکستایل GMH-S4

توضیحات تکمیلی

توضیحات محصول

افزایش عمر و تحکیم راهها با استفاده از ژئوتکستایل GMH-S4

با قرار گرفتن ژئوتکستایل 4S-GMH  بر روی بستر از فرو رفتن لایه هاي سنگی اساس و زیر اساس به درون لایه ریز دانه جلوگیری میشود. این لایه موجـب جذب تنش موضـعی ناشی از چرخ ها می گردد و آن را در سطح گستره تری توزیع می کند. بخاطر خاصیت فیلتراسیون عالی از آلوده شدن اساس و زیر اساس با مواد ریز دانه بستر جلوگیری می کند و با خاصیت زهکشی قوي باعث هدایت آب بستر به حاشیه راه میگردد و بستر دائما خشک می ماند.

مزایاي اقتصادي:

  • افزایش عمر راه
  • کاهش هزینه مرمت و نگهداري
  • کاهش ضخامت لایه اساس و زیر اساس
  • عدم نیاز به مواد خاص بستر سازی
  • کاهش حجم عملیات خاکبرداري