تهران، بلوار میرداماد غربی، کوچه دفینه، پلاک 4، طبقه 3، واحد 6

با دفتر مرکزی تماس بگیرید: 19 - 88773116 - 021

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

با کارخانه تماس بگیرید: 40 - 34383238 - 081

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

ژئوتکستایل GMH-GP

توضیحات تکمیلی

توضیحات محصول

ژئوتکستایل GMH-GP محافظ بکینگ چمن مصنوعی

از آنجایی که چمن مصنوعی معمولا بر روي آسفالت نصب میگردد همیشه این امکان وجود دارد که در اثر حرکت تند بازیکنان فوتبال با کفش هاي استوك دار باعث سایش مرتب بکینگ چمن مصنوعی روي آسفالت و به مرور موجب نازك و پارگی بکینگ شده و نخهاي تافت چمن از آن جدا گردد . با قرار گیري ژئوتکستایل بین بکینگ و آسفالت از این امکان جلوگیري می گردد.