تهران، بلوار میرداماد غربی، کوچه دفینه، پلاک 4، طبقه 3، واحد 6

با دفتر مرکزی تماس بگیرید: 19 - 88773116 - 021

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

با کارخانه تماس بگیرید: 40 - 34383238 - 081

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

ژئوتکستایل GMH-PLP

توضیحات تکمیلی

توضیحات محصول

ژئوتکستایل GMH-PLP ضد شناوری خط لوله

استفاده از ژئوتکستایل بجاي استفاده از وزنه هاي بتنی در ضد شناوري خط لوله بسیار راحت ، سریع و با صرفه است . در این روش از مواد حفـاري شده کانال خط لوله استفـاده میشود و خاك بهمراه ژئوتکستایل سیسـتم وزنـی دائمی یکپارچه اي را بر روي لوله ایجاد می کند و مانع شناور شدن لوله می گردد .