تهران، بلوار میرداماد غربی، کوچه دفینه، پلاک 4، طبقه 3، واحد 6

با دفتر مرکزی تماس بگیرید: 19 - 88773116 - 021

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

با کارخانه تماس بگیرید: 40 - 34383238 - 081

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

ژئوتکستایل GMH-DF

توضیحات تکمیلی

توضیحات محصول

بهسازي دوام و کاهش هزینه در سیستم زهکشی با ژئوتکستایل GMH-DF

زهکش حاشیه راه ها همیـشه در معـرض آلوده و بسته شدن با خاك ریـزدانه در اثر جریان آب میباشند. با قرار گرفتن لایه ژئوتکستایل به دور هستـه سنـگـدانـه اي زهکـش با ایـفـاي نقش فیلتراسیون از آن محافظت میکند و از ویژگیهاي آن امکان استـفاده از سنـگ هاي مخلوط ارزان قیمت میباشد.

زهکش زیر زمینی ( افقی)

ژئوتکستایل آبهاي زیر زمیـنی را جـذب و آن را به ترانشه هاي تعبیه شده هدایت می کند .

 زهکش پشت دیوار حایل

براي جـلـوگیري از شـسـته شـدن و فرسـایـش مـواد ریـز دانـه پـشـت دیـــوار حـایـل در اثـر جـریـان آب از لایـه ژئوتکسـتایل بـعنـوان لایـه زهکش و فیلتراسیون استفاده میگردد.

 زهکش ستونها و سطوح عمودی

ژئوتکستایل بخاطر خاصیت جذب و انتقال سریع آب در زهکـش دیـوارها و سـتـونـها بعنوان لایه زهکش استفاده میگردد. مزایا:

کاهش هزینه

سرعت اجرا امکان استفاده از سنگ هاي مخلوط ارزان بجاي سنگ هاي درجه بندي شده گرانقیمت

 دوام و ماندگاري بالا

امکان استفاده از DF-GMH  بجای لایه های سنتی زهکشی